Dernek Bilgileri

 

Dernek Kısa Adı: İMPLANTDER 

Dernek Tam Adı: Dental İmplant Sanayici ve İş İnsanları Derneği

Kuruluş Tarihi: 07 Mayıs 2013

Kütük Numarası: 34-193/130

 

 

 

 

 

 

 


Tarihçe

2011 Yılı sonunda düzenlenmiş olan Türkiye Tıbbi Cihaz Sektörü Yatırım Fırsatları ve Kamu Destekleri Çalıştay’ına katılım sağlamış olan Mode Medikal kurucuları, bu toplantı esnasında Sağlık Bakanlığı yetkililerine ve Sanayi Bakanı Sayın Nihat ERGÜN’e Türkiye implant sektörü sorunları hakkında çeşitli bilgiler aktarmış yetkililer konu ile ilgili yazı taleplerde bulunulması istenmiştir.

2012 Yılında Mode Medikal tarafından 2013 yılında Sağlık Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, TOBB ve TSE kurumlarına Türkiye implant sektörü hakkında çeşitli bilgiler verilmiş, konu ile ilgili kurumların çeşitli önlemler alması ile ilgili birçok girişimde bulunulmuştur.

2013 Yılında Başbakanlık ve Sağlık Bakanı Sayın Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU nezdinde bulunan girişimle implant sektörü hakkında yaşanan sorunlar, ülkemize olumsuz etkileri ve alınması gereken tedbir önerileri detaylı bir rapor halinde sunulmuştur. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yetkilileri tarafından Ankara’ya davet edilen Oğuz AKYÜZ sektör ile ilgili diğer üreticilerin ve ithalatçıların da içinde bulunduğu bir dernek kurulması istenmiştir.

İMPLANTDER, Sağlık Bakanlığına yapılan girişimler sonucu bakanlık talebi üzerine Mode Medikal, Şanlılar Tıbbi Cihazlar ve AGS Medikal kurucularının bir araya gelerek kuruluşuna karar verildiği bir dernek olmuş, Mayıs 2013 tarihine kuruluş işlemlerini tamamlamış 34-193/130 kütük numarası ile faaliyetlerine başlamıştır.


Hedeflerimiz


İMPLANTDER olarak bizler bu sektörün hızla gelişmesi ve gerek hizmet gerekse üretim standartları kalitesinin en üst seviyelere ulaşabilmesi için hedeflerimizi ve bunlara ulaşabilmek adına faaliyetlerimizi her geçen gün ciddiyetle arttırmayı sürdürmekteyiz. Bu bağlamda toplantılarını sıklıkla sürdüren ve profesyonel anlayışla hedeflere en kısa yoldan ulaşma vizyonuna sahip üyelerimizle;

• Türkiye Dental İmplant ürünleri ithalat ve ihracatı ile iştigal eden kurumların hizmet kalitesini en üst düzeye çıkarmak,

• İmplantoloji ürünleri ticaretinde kayıt dışı ekonominin kontrol altına alınmasında çalışmalar yapmak,

• Ülkemizde Kaçak ve Sahte İmplant Ticaret ve Üretimlerinin ilgili bakanlık yönetmelik ve kontrolleri ile önüne geçmek, haksız ve usulsüz rekabet ile mücadele etmek.

• Türkiye Dental İmplant sanayisini geliştirmek ve dünya markası firmalar oluşturmak,

• Türk Dental İmplant ürünlerinin dünya çapında tanıtımını yapmak,

• Küresel ekonomi hacminin küçülmesi ile dünya gelişmiş ülkelerinde sağlık tedavilerinin her geçen gün devlet desteği kapsamlarından çıkarılan sağlık turizminde 4 saatlik uçuş alanı merkezinde bulunan ülkemizin 50’nin üzerinde ülkede yaşayan 1,5 milyar nüfustan daha çok medikal pay almayı, Ülkemizin coğrafi, sosyal ve ekonomik avantajlarını kullanarak bölgesinde ağız ve diş sağlığı uygulamalarında en çok sağlık turizmi alan ülkesi haline getirmek,

• Mesleki eğitim birimi oluşturmak, dişhekimliği için ihtiyaç duyulan operatör, teknisyen ve yardımcı personel standartlarını belirlemek, eğitimler vermek, eğitim kurumları oluşturmak ve uluslar arası akreditasyon hizmet yeterlilik belgesi vermek,

• İhtisas alanımızla ilgili eğitim birimleri kurulmasına ön ayak olmak ve en güncel teknolojik gerekleri içeren tarzda eğitim organizasyonlarını koordine etmek.

• Uluslararası bilimsel kongreler ve fuarlar düzenlemek.

• Yurt içi ve yurt dışı dernek, meslek birlikleri üyelikleri ve federasyon oluşumları dahil, sivil toplum örgütü olmanın gereği olan her türlü pozitif katkıyı sektörün yararına sunma yolunda faaliyetlerde bulunmak.

• Dünya ve Türk dişhekimleri güncel bilgi bankasını oluşturmak. Bilimsel paylaşımların ve uluslararası hasta – hekim eşleşmesinin önünü açmaya katkı sunmak. Başta yurttaşlarımız olmak üzere tüm hastaların dünyanın en kaliteli tedavi metotlarından yararlanabilmesinin önünü açabilmek.

• Uluslararası bilimsel kongreler ve fuarlar düzenlemek. Basılı ve dijital yayın organları ile dergi, kitap gibi neşriyatları sektörün istifadesine sunmak.

• Üyeler arasında beşeri münasebetleri geliştirerek, sıklıkla sosyal aktiviteler düzenlenmesini sağlamak ve tüm sektörün de istifade etmesine gayret etmek.


Vizyon & Misyon

Türkiye’nin Dental İmplant ürünleri ve hizmetleri konusunda dünyanın en ileri gelen ülkeleri arasına girmesine yönelik çalışmalar yapmak, Türkiye Dental İmplant sanayisini geliştirmek, ürünlerin ve hizmetlerin dünya çapında tanıtımını yapmak, bu alandaki ürünlerin imalat, ithalat ve ihracatı ile iştigal eden kurumların kalite standartlarını yükseltmektir.


Üye Profili

Dental İmplant ve yan ürünleri konusunda üretim, ithalat, ihracat, ticaret, servis ve hizmet yapan tüzel kuruluşlardır.