Kanun ve Yönetmelik

Bilimsel Danışma Kurulu Çalışması

2021-03-09

Firmalar tarafından kurumlara getirilerek hizmete sunulan implant seti, fizyodispenser vb. alet ve cihazların dezenfeksiyon ve sterilizasyonundan hizmet alan kuruluş sorumlu olmalıdır. (Syf.46)

REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

1994-12-07

Bu Kanunun amacı, mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu hâkimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek

Ürün Takip Sistemi

Ürün Takip Sistemi

Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Projesi: Ülkemizde üretilen veya ithal edilen tüm tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin üretim bandından satılıp kullanıldığı yere kadar tekil ürün takibini sağlayabilmek, son kullanıcıya kadar ürünü izleyebilmek için geliştirilen bir projedir.


T.C. Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen ülkemizde üretilen veya ithal edilen tüm dental implant ve yan ürünlerinin Ürün Takip Sistemi (ÜTS)’ne kayıtlı olması zorunludur.


ÜTS’nin Amacı Nedir?

 • Tıbbi Cihazları ve kozmetik ürünleri kayıt altına almak,
 • Bu ürünleri izlemek için alta yapı oluşturmak,
 • Hasta güvenliği ve halk sağlığının korunmasına katkıda bulunmak
 • Denetimlerin sağlıklı ve etkin yürütülmesini sağlamak,
 • Ürün kaynaklı tehlikelere karşı hızlı önlem alınmasını sağlamak,
 • Güvensiz ürünlerin hızlı bir şekilde piyasadan ve kullanımdan kaldırılmasını sağlamak

ÜTS Ne getirecek?

 • Güvenli ürüne erişim
 • Kayıt dışı ekonomi ile mücadele
 • Sağlık Politikası üretme
 • Sağlıklı veriye dayalı denetim
 • Kaynakların israfının önlenmesi,
 • Ürünlerle ilgili kurumlararası koordinasyon ve veri paylaşımı
 • Hangi ürün, nerede, ne zaman, ne için, kimde kullanıldı bilgisi ile hızlı hareket kabiliyeti, etkin denetim.

Güvenli Ürün ve Firma Sorgulama Ekranı