İMPLANTDER, Tıbbi Cihaz Satış Merkezleri Yönetmeliği Çalıştayında…

İMPLANTDER, Tıbbi Cihaz Satış Merkezleri Yönetmeliği Çalıştayında…

“Tıbbi Cihaz Depo Ve Satış Merkezleri Hakkında Yönetmelik” ve “Tıbbi Cihaz Depolama, Satış Ve Tanıtım Yönetmeliği” başlıkları ile iki adet taslağın değerlendirildiği toplantıda, katılımcılar ikinci taslağın üzerinde çalışmanın daha uygun olacağına karar verdi. Daha sonraki çalışmalar, iki ayrı yönetmelik olarak değil bütünleşik tek yönetmelik şeklinde yürütüldü.

Diğer sivil toplum kuruluşlarından da çok sayıda katılım ile son derece verimli tartışmalar sonucunda tüm çekinceler kurum yetkilileri tarafından taslak metin üzerinde düzeltme veya notlar halinde işlenmiş ve web sitemizde bilgilerinize sunduğumuz (http://implantder.org/dokumanlar.php) metin halinde tutanak olarak kayda alınmıştır.