İMPLANTDER 3. GENEL KURULUNU GERÇEKLEŞTİRDİ

İMPLANTDER 3. GENEL KURULUNU GERÇEKLEŞTİRDİ

2 Nisan 2019 tarihinde ikincisi yapılan ve yoğun bir katılım ile gerçekleştirilen İMPLANTİSTEXPO etkinliğinde 6. yaşını da kutlayan derneğimiz aynı gün Genel Kurul toplantısı da yaparak yeni yönetimini seçti.

Derneğimizin kurucu üyesi olan ve 6 yıldır Başkanlık görevini yürüten Oğuz Akyüz, görevi Nuretdin Dergin’e devretti. Eski ve yeni Yönetim Kurulu üyeleri derneğimizi birlikte daha ileriye taşıma konusunda birlikte özveri ile çalışacaklarını belirttiler.

Yeni Yönetim Kurulumuz ve Görev Dağılımı

NURETDİN DERGİN Başkan
FATİH UYSAL Başkan Yardımcısı
TUĞRUL GÖKNAR Sayman
GÖKHAN YAMANER Üye
GÜRSEL UÇAR Üye