nuretdin-dergin

Nuretdin DERGİN
İMPLANTDER

Yönetim Kurulu Başkanı

Tıbbi cihaz sektörü içerisinde hızla büyüyen ve gelişen dental implant sektörünün önemli bir kısmını temsil eden derneğimiz, kurulduğu günden itibaren sektör ile meslek mensuplarının menfaatleri için çalışmalarını başarılı bir şekilde sürdürmektedir.

Birlik ve dayanışma içinde çalışmalarımızı devam ettirdiğimiz bu süreçte, üyelerimiz ile  Derneğimizin III. Olağan Kongresi gerçekleştirilmiş ve yeni Yönetim Kurulumuz oybirliği ile görevine başlamıştır. Öncelikle bu oluşumun gerçekleşmesinde büyük katkısı olan ve kuruluşundan bugüne kadar görev yapan kurucumuz Başkan Oğuz Akyüz ve diğer yönetim kurulu üyelerine şükranlarımızı sunarız.

Türkiye’nin dental implant ürünleri ve hizmetleri konusunda dünyanın en ileri gelen ülkeleri arasına girmesine yönelik çalışmalar yapmayı amaçlayan derneğimiz, kuruluşundan itibaren üyeleri ile birlikte birçok önemli girişimlerde bulunmuş, sektör adına araştırmalar yapmıştır. Tedarikçisinden temsilcisine, doktorundan son kullanıcıya kadar dental implantoloji alanında yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini içeren raporlar hazırlanmış ve ilgili kurum/kuruluşlara iletilmiştir.

Bu çerçevede sektörün en önemli sorunlarının başında gelen kaçak ve sahte implant ile mücadelenin etkili bir program çerçevesinde yapılabilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla etkin bir iletişim içinde olunmaya ve bu kurumlarla kalıcı çözüm ve projeler geliştirmeye,

Üyelerimize yönelik, ÜTS gibi sektörün sorunlarına çözüm üretecek uygulamaların yanı sıra yürürlüğe girecek olan tüm yeni kural ve uygulamaların entegrasyonunda eğitim hizmeti vermeye,

Yurt içi ve yurt dışı ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği çalışmalarının yapılmasına devam edilecektir.

Bu doğrultuda yeni dönemde de kuruluş ilkelerimizden ödün vermeden mesleki etik değerlerimizi koruyarak tüm üyelerimizle birlikte hedeflerimizi büyüterek sektöre mümkün olan en fazla katkıyı sağlayabilmek adına çalışmalarımızı sürdüreceğimize olan inancımız tamdır.

Saygılarımla.