Hastalar İçin

İmplant Nedir?

Dental implant, eksik olan dişlerin fonksiyon ve estetiğini tekrar sağlamak amacıyla çene kemiğine yerleştirilen ve uygun malzemeden yapılan yapay diş köküdür. Geleneksel kaplama, köprü ve damak protezlerine göre çok daha güvenli, fonksiyonel alternatif tedavi şeklidir. Günümüzde ise dental implant kavramı yabancı kaynaklı bir kelime olmasına rağmen halk arasında da bilinen ve konuşulan bir kelime haline gelmiştir. Popülerliği artan implant kelimesinin Diş hekimliğine bilimsel bir kavram olarak girmesi ise son 20 yılda olmuştur. dental implantların kelime anlamına bakıldığı zaman dental dişle ilgili, implant ise doku içine konan, yerleştirilen anlamına gelen kelimelerdir. Dental İmplant ise; Diş eksikliğini gidermeye ve ağız bölgesinde kayba uğrayan kısımları tamamlamaya yönelik çene kemiğinin içine veya üzerine yerleştirilen ve implant adı verilen bir alt yapıdan dayanak ve tutuculuğunu sağlayan titanyumdan üretilen protez yapılardır. Basit olarak implant ise; Yapay bir dişin çene kemiği içine yerleştirilmesiyle doğal diş gibi görev yapmasını sağlamaktır. Bu yapılan implantlar sayesinde insanlar, zamanla kaybettikleri doğal dişlerinin yerine aynı konforunu sağlayan yeni yapay dişlere sahip olabilmekte ve yaşam konforlarını yeniden kazanabilmektedirler.

İmplant Tedavi Yöntemi, Ne Gibi Yararlar Sağlar?

İmplantın en büyük avantajı diğer konservatif tedavi yöntemlerine oranla çok daha sağlam, rahat ve güvenilir olmasıdır. İmplantı bu kadar başarılı yapan önemli unsurlardan biride tek başına bir yapı olmasıdır. Herhangi bir yerden destek almaya ihtiyacı olmadığı için de diğer dişleri hiçbir zararı yoktur. İmplanttan önce sıklıkla kullanılan köprü ve kuron tedavilerinde sağlam dişlerden destek alındığı için komşu dişler büyük oranda zarar görmekteydi. Bu açıdan bakıldığında bile implantların dişhekimlerine ve hastalara sunduğu avantaj çok önemlidir. İmplant tedavisinin önemli bir faydası da halk dilinde damak olarak bilinen ileri yaşlardaki hastaların kullandığı hareketli protezlere ürettiği etkili çözümlerdir. Hareketli protezlerin kullanımı zor olmakla birlikte altlarına yiyecek artıkları kaçabilmekte ve hijyenini sağlamak için sürekli çaba gerektirmektedir. Ağız içinde hareket ettikleri için çiğneme fonksiyonları zayıf olmaktadır. Diğer bir dezavantajı ise ağız içini komple kapladıklarından his kaybı oluşmakta ve kullanıcılarına çeşitli zorluklar yaratmaktadır. Günümüzde ise hareketli protezlerin yerine İmplantların üzerine yapılan sabit protezler almıştır. Bu sayede geleneksel protezlerde yaşan sıkıntılar tamamen ortadan kaldırılmıştır. İmplantlar hiç dişi olmayan total dişsiz hastaları dahi yeterli çene kemiği olması durumunda kalıcı çözümler üretmektedir. İmplantla yapılan protezler doğal diş formunda olduğu için sorunsuz olarak kullanılmaktadır.

İmplantların İyileşme Süreci?

İmplantlar çene kemiğine yerleştirildikten sonra, iyileşme süresi oldukça kısadır. İmplant işlemi bitiriltikten sonra hekim tarafından hastaya gerekli uyarılar yapılır ve hastanın bir süre kullanacağı ilaçlar yazılır. Anestezinin etkisi geçtikten sonra hasta yemek yemeğe başlayayıp normal hayatına dönebilir. Bazı durumlarda diş implantı genel anestezi altında yapılabilmektedir. Bu durumda hasta 4-5 saat gözetim altında kalabilmektedir.  Hasta gözetim sonrasında doktorun söylediklerine ve uyarılarına dikkatle uymak durumundadır. Hasta söylenenleri harfiyen uygulamışsa herhangı bir sorun yaşamamaktadır.

Hangi Durumlarda İmplant Yapılır?

İmplantların Yapılma Sebebi?
İmplantların yapılma sebebi diş eksikliklerinden kaynaklanmaktadır. Tek diş kaybı, birden fazla diş ve bütün dişlerin eksikliği (total dişsizlik) durumlarında implant tedavisine başvurulur.

İmplant Hangi Durumlarda Önerilir?
Tek bir dişin kaybedilmesi halinde, komşu olan sağlam dişlere zarar vermeden tek bir implant uygulayarak, sağlam ve estetik olarak giderilmesinde. Dişsiz alt ve üst çenelerde; Diş kayıplarının ve meydana gelen travmaların sonucunda ya da fizyolojik olarak başlayan kemik erimeleri, çene kemiğinde gerilemeye ve hacminin de azalmaya neden olmaktadır. Aşırı kemik erimesi olduğunda da hasta protezini kullanamaz hale gelir. Bu durumda alt ve üst çeneye en az 2’ şer implant yapılır. Daha sonra protez yerleştirilen implantların üzerine oturtularak sabitlenir. Çiğneme ve konuşma fonksiyonlarında artış görülür. Büyük azı dişlerin kaybı durumunda; Dişsiz olarak sona eren arka bölgelere takılıp çıkarılabilen bir protez yerine bir veya daha fazla implant ile sabit bir köprü yapılabilir. arka bölge dişsiz sonlanıyorsa; hastalara takılıp çıkarılabilen hareketli, kaba ve kullanımı zor bir parsiyel protez yerine, yerleştirilecek birkaç implant ile sabit ve uyumlu bir köprü yapılabilir.

Sakıncalı Olduğu Durumlar
18 yaşını doldurmamış olan hastalarda; Ergenlik çağını bitirmemiş bireylerin kemik oluşumu tamamlanmış olur. Bu durumda implant yapmak sakıncalıdır. Bu yaşlarda diş kaybedilse bile yer tutucular kullanarak kemik oluşumunun tamamlanması beklenmelidir.

Sigara tüketimi fazla olan hastalarda

 • Sigara kullanımının ağız içerisinde dokularda uluşan bakteri plağına zemin hazırlayarak, enfeksiyon riskini arttırması.
 • Sigaranın karbonmonoksit ve toksit etkilerine bağlı olarak implantın kemikle bütünleşmesini olumsuz yönde etkiler.
 • Yara iyileşmesini geciktirmek.
 • Kanlanmayı azaltmak.

Not:
Sigara kullanan implant hastalarının tedaviden 15 gün önce ve tedavi olduktan sonra 1 ay kadar sigarayı bırakmaları özellikle önerilmektedir. Şeker hastalarında; Kontrol altında olmayan diyabet hastalarında implant yapımı riskli olan gruplar arasındadır. Şeker hastalarında doku iyileşmesi yavaş olmakla birlikte enfeksiyon riski artmaktadır. Kandaki şeker düzeyi kontrol altında olan hastalara implant yapılabilmektedir. Şeker hastalarında cerrahi operasyon alanı mümkün olduğunca küçük tutulur. İmplant tedavisi tamamlandıktan sonra şeker hastaları için ağız hijyenini sağlamak çok önemlidir. Diyabet hastaları periyodik diş hekimi kontrollerini aksatmamalıdır. Kalp rahatsızlığı olanlar; Doktoru ile konsültasyona gidilmeden implant uygulanmamalı.

Hiper Tansiyonu Olanlar
Hipertansiyonlu hastalarda ağrı, stres gibi durumlarda aşırı tepki söz konusudur. uyaranlara karşı aşırı tepki verildiğinde diş tedavisi sırasında kan basıncı akut olarak yükselebilir ve konjestif kalp yetmezliği veya nadiren felç, kanama benzeri komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Bu sebeple; hipertansiyonlu hastaların diş tedavisine başlamadan önce; kan basıncı ölçümleri yapılmalı ve şüphelenilen vakalarda doktor konsültasyonuna gidilmelidir. Kan Pıhtılaşma Bozuklukları;
Kan pıhtılaşma hastalığı olanlara implant yapılmaz.

İmplant Uygulaması Ne Kadar Sürer?

İmplant tedavisi cerrahi bir operasyonla yapılmaktadır. Eğer yapılacak olan tek bir implant operasyonu ise bu işlem 10 dakika ile 30 dakika arasında değişmektedir. İmplant tedavisinin süresi yapılacak olan implant sayısına ve hastanın çene kemiğine bağlı olarak yarım saat ile birkaç saat arasında da değişebilir. Cerrahi operasyondan sonra, implant ile kemiğin bürünleşmesi için (osseointegrasyon) 1-3 ay kadar beklenir. İmplant kemikleştikten üzerine oturtulacak olan protezler, birkaç seans da uygulanır. Toplamda 1-4 ay süren implant tedavisi sonucunda hastalar doğal dişe en yakın sonucu elde etmekte ve uzun ömürlü dişlere kavuşmaktadırlar.

Her Yaşta İmplant Mümkün mü?

Hangi Yaşlarda İmplant Uygulanabilir? İmplant diş yapımı doğrudan doğruya çene kemiği kalitesi ve miktarıyla ilgilidir. Bu yüzden implant kemik gelişimini tamamlamış olan hastalara yapılmaktadır. Kemik gelişiminin tamamlanması kızlarda 15-16 yaşından sonra iken erkekler de 17-18 yaşından sonra tamamlanmaktadır. İmplant tedavisinde kemik gelişimine bağlı alt yaş sınırı olan implant uygulamasının üst yaş olarak herhangi bir sınırı bulunmamakta çok ileri yaştaki hastalara dahi yapılabilmektedir. Genel sağlık durumu iyi olan ve çene kemiğinde yeterli kemik bulunan ileri yaştaki hastalara implant tedavisi uygulamakta herhangi bir sakınca yoktur. Ancak bu yaşlarda veya daha önce ortaya çıkabilecek sistemik rahatsızlıklar bazen tedaviyi güçleştirebilmektedir.

İmpant Sonrası Neler Yapılmalıdır?

İmplant Sonrası Şişlik
İmplant operasyonu sonrası cerrahi işlem bölgesinde şişlik olması normaldir. Çene kemiğinde implant için açılan yuva bir miktar açılan dişeti implant bölgesinde az da olsa bir tramvaya neden olmaktadır. Diş hekimi bu bölgede az da olsa şişlik beklediğinden İmplant bölgesine buz kompresi yapılmasını ister. Hasta elindeki buz torbalarını ağız dışından implant bölgesine tutulur 3-5 dakika tutulup 8-10 dakika dinlendirerek uygulanır. Uzun süre buz tutulması durumunda buz yanığı olabilirsiniz. Bu uygulama şişlik oluşmasını belli ölçüde azaltacaktır. İmplantın çene kemiğiyle bütünleşene kadar yemek yerken implant üzerine baskı uygulamamaya dikkat ediniz. Ağrının devam etmesi, abse oluşması durumunda veya dudakta uyuşma hissetmeniz halinde zaman kaybetmeden dişhekimine başvurmanız gerekir.

Nasıl Beslenmeli
İmplant ameliyatı sonrasında birkaç ay beslenmenize dikkat etmeniz gerekmektedir. Titanyum implantın çene kemiğine kaynama süreci olan bu dönemde, sıcak veya soğuk olmayan yumuşak gıdalarla beslenerek implantın stabilitesine zarar vermemiş oluruz. Bu konuda dişhekiminizin tavsiyeleri olsa da bilgilenmeniz açısından aşağıdaki örnekleri verebiliriz. Oda ısısındaki yoğurt, peynir, çorbalar, meyve suları, yumuşak pişirilmiş yumurta, yumuşak et, süt, dondurma, muhallebi ve ekmeğin iç kısmı gibi yumuşak yiyeceklerle beslenebilirsiniz. Beslenmeniz eskiye göre az olacağından; taze sıkılmış meyve suları, kivi, elma, çilek, greyfurt, portakal gibi meyvelerden tüketerek doğal yoldan c vitamini katkısı yapabilirsiniz.Sıcak ve Soğuk Gıda Tüketmemek; İmplant tedavisinden sonra yapılması gerekenler yani dişhekimin yapacağı tavsiyelere uymak implantolojinin başarılı sonuçlanmasında büyük önem taşımaktadır. Başarılı bir implant ameliyatından sonra diş hekiminizin size söyleyeceği ilk şey sıcak ve çok soğuk gıdalar tüketmemek olacaktır. Uygulanan implant sayısına, implantın markasına ve cerrahi işlemin düzeyine göre 3-10 gün arası bu tavsiyeye uymak gerekmektedir.

Sert Gıdalar Tüketmemek
Cerrahi operasyonla açılan dişeti operasyon sonrası dikilerek kapatılır. Dişeti düzelene kadar beklemesi gereken dikişlerin darbe almaması çok önemlidir. Diş hekimi tarafında dikişler alınana kadar sert gıdalar tüketmemek veya bu dikişli bölgeye baskı yapabilecek herhagi bir davranıştan uzak durmak gerekir. Bu süreçte yumuşak veya sıvı gıdalar tüketerek beslenmek gerekmektedir. Eğer tek tarafta implant yapılmışsa implant olmayan bölgeyi kullanmak daha akıllıca olacaktır.

İmplant ve Ağız Bakımı
İmplant ameliyatından sonra ilk 48 saatlik dilimde ağız bakımı çok önemlidir. Ağız içinde basınç oluşturacak hareketlerden kaçınmak gerekir. İmplant sonrası 1 gün boyunca ağızınızı çalkalamak ve ya gargara yapmak önerilmez. Ağız içinde biriken tükürüğü mümkün olduğunca yumuşak dışarı atmak gerekir. Emerek yapılan tükürmede negatif yönde oluşan basınç çok zararlıdır. Yine ağız içinde basınç yapacak oflama veya üfleme benzeri hareketlerden kesinlikle sakınılmalıdır. İlk günlerde ağız temizliği yaparkan fırçalama ve diş ipi kullanımında dikkatli olmak gerekir. Mümkün olduğunca yavaş hareketlerle uygulanmalıdır. Bunun yanı sıra implant alanlarını nemlendirilmiş pamuk bez veya gazlı bez yardımıyla temizleyebilirsiniz.

İlaç Kullanımı
Cerrahi operasyondan sonra ilk birkaç günde duyulacak ağrı hekimler tarafından normal karşılanmaktadır. Ameliyat sonrası dişhekimi tarafından verilen ağrı kesiciler ve antibiyotikleri söylendiği gibi düzenli olarak kullanmanız gerekir. Ağrınız kalmasa dahi ağrı kesici ilaçlarınızı planlandığı gibi kullanmaya devam etmelisiniz. Çünkü ağrı kesiciler bilinen etkileri dışında şişlik indirici özellikleri sebebiyle bir süre daha kullanılabilir. Eğer hekim tarafından bir gargara verildiyse söylendiği şekilde ve zamanda yapılmalıdır. İlk günlerde gargara yapmak zararlı olabilir. Cerrahi bir işlem olan İmplant operasyonu sırasında kesilerek açılan dişeti işlem sonrası dikilerek tekrar kapatılır. Burada oluşan yara çok kısa sürede iyileşmekle birlikte ilk 2 gün kan sulandırıcı ilaçlardan uzak durmak gerekir. dişhekimi tarafından verilen ağrı kesici yerine kanı sulandıran aspirin kullanımı önerilmemektedir. Aspirini kan sulandırıcı olarak kullanan hastalar hekimlerine danışmadan aspirini kesmemelidir.

Sigara ve Alkol Kullanımı
İmplant operasyonu sonrasında sigara ve alkol kullanımı iyileşme sürelerini olumsuz yönde etkilemektedir. Öncesinde de kullanımı önerilmeyen bu iki zararlı maddenin implant üzerindeki bazı olumsuzlukları aşağıda sıralanmıştır.

 • Sigara kullanımının ağız içerisinde dokularda uluşan bakteri plağına zemin hazırlayarak, enfeksiyon riskini arttırması
 • Sigaranın karbonmonoksit ve toksit etkilerine bağlı olarak implantın kemikle bütünleşmesini olumsuz yönde etkiler.
 • Yara iyileşmesini geciktirmek.
 • Kanlanmayı azaltmak.

Not:
Sigara kullanan implant hastalarının tedaviden 15 gün önce ve tedavi olduktan sonra 1 ay kadar sigarayı bırakmaları özellikle önerilmektedir.

İmplanttan Sonra Ağrı Olur mu?

İmplant ameliyatından sonra ağrı oluşması nadiren de olsa rastlanabilen bir durumdur. Başarıyla uygulanmış bir implant tedavisinden sonra ağrı oluşması beklenmez. Fakat küçük çaplı ağrılar normal karşılanmaktadır. Cerrahi bir operasyon olan implant uygulamasında dişeti hafifçe açılarak çene kemiğine implanta uygun yuva açılmaktadır. Bu durum az da olsa çene kemiğinde küçük bir tramvaya neden olur. Anestezi etkisini kaybettikten sonra hafif bir ağrı beklenir. Bu durum bilen diş hekimi antibiyotik yanında ağrı kesici ilaç da vermektedir. Bu sayede tedaviden hemen sonra oluşacak hafif ağrıların önüne geçilmiş olur.

Fazlasıyla bakteri barındıran ağız ortamı ilk günlerde implant  bölgesinde enfeksiyona neden olabilir. Bu yüzden antibiyotik kullanımı önemlidir. Bunun yanında hasta yeterli ağız bakımı yapmadığı veya, verilen ilaçları düzenli kullanmayıp hekimin tavsiyelerine uymadığı durumlarda yine enfeksiyon, geç iyileşme ve ağrı problemleriyle karşılaşabilir.

İyileşme sürecini olumsuz etkileyen diğer bir unsurda sigara kullanımıdır.

İmplantın Ömrü Ne Kadardır?

İmplantın Ömrü Ne Kadar? İmplantların ömürleri diğer konservatif diş tedavilerine kıyasla çok daha uzun ömürlüdür. Yapılan araştırmalara göre titanyumdan üretilen 30 yıl önce yapılan implantların bile yüksek oranda varlıklarını korudukları gözlenmektedir. İmplantların neden bu kadar uzun ömürlü olduklarını anlamak için titanyumun özelliklerine bakmak daha açıklayıcı olabilir.

Özellikleri:
– Titanyum insan vücudunda alerji yapmaz.
– Çelikten daha dayanıklı ve paslanmaz çeliğin özgül ağırlığından %75 daha hafif
– Titanyum kırılmaya ve bükülmeye karşı mekanik dayanıklılığı çok yüksektir.
– Titanyum çok kuvvetli bir paslanmazdır. Korozyona karşı paslanmaz çelikten daha dayanıklıdır.
– Titanyum çok yüksek derecede ısıya dayanıklıdır. Erime derecesi: 1650 °c
– Titanyum, birçok kuvvetli kimyasal’dan etkilenmez.

İmplant İle İlgili Detaylı Videolar İçin Tıklayınız

Profesyoneller İçin

Indexed in SCI or SCI Expanded

  1. Acta odontologica Scandinavica (0001-6357)
   from 1939 to present in Taylor & Francis Journals – Informa Healthcare
  2. Advances in dental research (0895-9374)
   from 01/12/1987 to present in Sage Premier
  3. Alpha Omegan (0002-6417)
   from 01/03/2006 to present in ScienceDirect Journals
  4. American journal of dentistry (0894-8275)
   website address is http://www.amjdent.com/
  5. American journal of orthodontics and dentofacial orthopedics
   (0889-5406) from 1997 to present in ScienceDirect Journals
  6. Anesthesia progress (0003-3006)
   from 01/10/2004 to 6 months ago in Health & Medical Complete
  7. Angle Orthodontist (0003-3219)
   from 1931 to present in website
  8. Archives of oral biology (Montly ISSN:0003-9969)
   from 1997 to present in ScienceDirect Journals
  9. Australian dental journal (Quarterly ISSN:0045-0421)
   from 1997 to present in Wiley-Blackwell
   from 01/03/2005 to 01/06/2007 in Health & Medical Complete
  10. Australian endodontic journal (Triannual ISSN:1329-1947)
   from 2006 to present in Wiley-Blackwell
  11. Australian orthodontic journal (Semiannual ISSN: 0587-3908)
   website address is http://www.aso.org.au/AOJ/AOJ_docs/AOJ.htm
  12. Asian Pacific Journal of Dentistry  (2185-3487)
   from 2002 to present in website
  13. Biological therapies in dentistry  (0882-1852)
   from 01/02/2001 to 01/12/2001 in Health & Medical Complete
  14. Biotechnology & Biotechnological Equipment (1310-2818 )
   from 01/01/2003 to present in website
  15. BMC oral health (1472-6831)
   from 2001 to present in BioMedCentral
  16. British dental journal (0007-0610)
   from 01/01/1999 to 5 years ago in Nature Open Access
   from 08/01/2000 to 1 year ago in Health & Medical Complete
  17. British journal of oral & maxillofacial surgery (0266-4356)
   from 1997 to present in ScienceDirect Journals
  18. Caries research (0008-6568)
   from 01/01/1997 to 1 year ago in Health & Medical Complete
  19. Chinese Journal of Dental Research (1462-6446)
   from 2007 to present in Quintessence
  20. Cleft Palate-Craniofacial Journal (1545-1569)
   from 1990 to in journal website
  21. Clinical Implant Dentistry and Related Research (1523-0899)
   from 1999 to present in Wiley-Blackwell
  22. Clinical oral implants research (0905-7161)
   from 1997 to present in Wiley-Blackwell
  23. Clinical oral investigations (1432-6981)
   from 01/03/1997 to 1 year ago in Health & Medical Complete
   from 25/03/1997 to present in Springer LINK Contemporary (1997 – Present)
  24. Community Dental Health (0265-539X)
   from 2006 to present in CDH website
  25. Community dentistry and oral epidemiology (0301-5661)
   from 1997 to present in Wiley-Blackwell
  26. Cranio the journal of craniomandibular practice (0886-9634)
   from 1996 to present in Cranio website
  27. Cosmetic surgery times (1094-6810)
   from 01/09/2001 to present in Business Source Complete
   from 01/09/2001 to present in MasterFILE Premier
   from 01/01/2009 to present in Health & Medical Complete
  28. Critical reviews in oral biology and medicine (1045-4411)
   from 01/01/1999 to 31/12/2004 in Sage Premier
  29. Dental abstracts (Chicago) (0011-8486)
   from 01/01/2005 to present in ScienceDirect Journals
  30. Dental assistant (1994) (1088-3886)
   from 01/03/2000 to present in Health & Medical Complete
  31. Dental Clinics of North America
   from 2010 to present in website
  32. Dental economics (Pittsburgh. 1968) (0011-8583)
   from 01/03/1992 to present in Health & Medical Complete
  33. Dental lab products (0146-9738)
   from 01/09/2000 to 31/12/2002 in Health & Medical Complete
   from 01/01/2006 to present in Health & Medical Complete
  34. Dental materials (0109-5641)
   from 1997 to present in ScienceDirect Journals
   journal website is http://www.demajournal.com/
  35. Dental materials journal (0287-4547)
   from 2006 to present in DMJ website
  36. Dental practice report (Northfield, Ill. 2000) (1529-7500)
   from 01/07/2006 to 01/12/2007 in Health & Medical Complete
  37. Dental products report (0011-8737)
   from 01/10/2000 to 31/12/2002 in Health & Medical Complete
   from 01/01/2006 to present in Health & Medical Complete
  38. Dental traumatology (1600-4469)
   from 2001 to present in Wiley-Blackwell
  39. Dentomaxillofacial Radiology (0250-832X)
   from 1989 to present in DMFR website
  40. EMC Dentisterie (1762-5661)
   from 01/02/2004 to 30/11/2004 in ScienceDirect Journals
  41. EMC Odontologie (1769-6836)
   from 01/03/2005 to 31/12/2005 in ScienceDirect Journals
  42. Endo Endodontic Practice Today (1753-2809)
   from 2007 to present in Quintessence
  43. Endodontic topics (1601-1538)
   from 2002 to 2007 in Wiley-Blackwell
  44. European journal of dental education (1396-5883)
   from 2000 to present in Wiley-Blackwell
  45. European journal of oral implantology (1756-2406)
   from 2008 to present in Quintessence
  46. European journal of oral sciences (0909-8836)
   from 1997 to present in Wiley-Blackwell
  47. European journal of pediatric dentistry (2035-648X)
   from 2000 to present in EJPD website
  48. European journal of orthodontics (0141-5387)
   from 1996 to present in Oxford Journals Online
   from 01/02/1999 to 01/08/2009 in Health & Medical Complete
  49. Evidence-based dentistry (1462-0049)
   from 01/11/1998 to 5 years ago in Nature Open Access
   from 01/06/2000 to 1 year ago in Health & Medical Complete
  50. Gerodontology (0734-0664)
   from 1997 to present in Wiley-Blackwell
  51. Implant Dentistry (1056-6163)
   from 1992 to present in LWW
  52. Implantologie (0943-9692)
   from 1992 to present in Quintessence
  53. International dental journal (1875-595X)
   from 2011 to present in IDJ website
  54. International dental research (2146-1767)
   from 2011 to present in IDR website
  55. International endodontic journal (0143-2885)
   from 1997 to present in Wiley-Blackwell
  56. International Journal of Computerized Dentistry (1463-4201)
   from 2004 to present in Quintessence
  57. International journal of dental hygiene (1601-5029)
   from 2003 to present in Wiley-Blackwell
  58. International Journal of Oral & Maxillofacial Implants (0882-2786)
   from 1998 to present in Quintessence
  59. International journal of oral and maxillofacial surgery (0901-5027)
   from 1997 to present in ScienceDirect Journals
  60. International journal of oral science (1674-2818)
   from 1997 to present in IJOS website
  61. International journal of paediatric dentistry (0960-7439)
   from 1997 to present in Wiley-Blackwell
  62. International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry
   from 1981 to present IJPR website
  63. International journal of prosthodontics (0893-2174)
   from 2001 to present in IJP website
  64. Japanese dental science review (1882-7616)
   from 01/07/2008 to present in ScienceDirect Journals
  65. Journal of adhesive dentistry (1757-9988)
   from 2001 to present in JAD website
  66. Journal of animal and veterinary advances (1993-601X)
   from 01/01/2009 to present in JAVA website
  67. Journal of Applied Oral Science (1678-7757)
   from 2003 to present in journal website
  68. Journal of Clinical Pediatric Dentistry (1053-4628)
   from 2003 to present in JCPD website
  69. Journal of clinical periodontology (0303-6979)
   from 1997 to present in Wiley-Blackwell
  70. Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery (1010-5182)
   from 1987 to present in Science Direct or Elsevier
  71. Journal of dental education (0022-0337)
   from 1968 to present in JDE website
  72. Journal of dental research (0022-0345)
   from 01/11/1996 to present in Health & Medical Complete
   from 01/01/1999 to present in Sage Premier
  73. Journal of dental sciences
   from 2009 to present in ScienceDirect Journals
   from 01/01/2009 to present in JDS website
  74. Journal of dentistry (0300-5712)
   from 1997 to present in ScienceDirect Journals
   journal website is in JOD website
  75. Journal of dentistry (Tehran, Iran) (1735-2150)
   from 01/01/2009 to present in Health & Medical Complete
  76. Journal of endodontics
   from 01/01/2009 to present in JOE websiteor Elsevier
  77. Journal of esthetic and restorative dentistry   (1496-4155)
   from 2000 to present in Wiley-Blackwell
  78. Journal of evidence-based dental practice (1532-3382)
   from 01/07/2001 to present in ScienceDirect Journals
  79. Journal of the Formosan Medical Association
   from 01/01/2000 to present in Elsevier or Science Direct
  80. Journal of oral and maxillofacial surgery (0278-2391)
   from 1997 to present in ScienceDirect Journals
  81. Journal of oral implantology (0160-6972)
   from 1998 to present in JOI website
  82. Journal of oral microbiology
   from 01/01/2009 to present in Academic Search Complete
  83. Journal of oral pathology & medicine (0904-2512)
   from 1997 to present in Wiley-Blackwell
  84. Journal of oral rehabilitation (0305-182X)
   from 1997 to present in Wiley-Blackwell
  85. Journal of Orofacial Orthopedics (1434-5293)
   from 1997 to present in Springer
  86. Journal of Orofacial Pain (1064-6655)
   from 2001 to present in JOP website
  87. Journal of orthodontics (1465-3125)
   from 01/03/1999 to 01/12/2003 in Health & Medical Complete
  88. Journal of periodontal research (0022-3484)
   from 1997 to present in Wiley-Blackwell
  89. Journal of periodontology (0022-3492)
   from 1949 to present in JOP website
  90. Journal of prosthetic dentistry (0022-3913)
   from 1951 to present in ScienceDirect Journals
   journal website is http://journals.elsevierhealth.com/periodicals/ympr
  91. Journal of prosthodontics (1059-941X)
   from 1997 to present in Wiley-Blackwell
  92. Journal of public health dentistry (0022-4006)
   from 1997 to present in Wiley-Blackwell
  93. Journal of the American Dental Association (0002-8177)
   from 1966 to present in JADA website
  94. Journal of the Canadian Dental Association (1488-2159)
   from 1966 to present in JCDA website
  95. Korean Journal of Orthodontics (1225-5610)
   from 1990 to present in KJO website
  96. Materials Research Innovations (1433-075X)
   from 01/01/2009 to present in MRI website
  97. Modern hygienist (1558-9242)
   from 01/07/2006 to present in Health & Medical Complete
  98. Medicina Oral Patologia Oral y Cirugia Bucal
   from 01/01/2009 to present in Medicinia  Oral website
  99. Molecular Oral Microbiology (2041-1006)
   from 1986 to present in MOM website
  100. New York state dental journal (0028-7571)
   from 01/01/1998 to present in Health & Medical Complete
  101. Odontology (1618-1247)
   from 2001 to present in Springer LINK Contemporary (1997 – Present)
   from 01/11/2001 to 1 year ago in Health & Medical Complete
  102. Operative Dentistry (0361-7734)
   from 2006 to present in Jopdent website
  103. Oral and Maxillofacial Surgery Clinics of North America (1042-3699)
   from 2002 to present in journal website
   from 2002 to present in Elsevier website
  104. Oral diseases (1354-523X)
   from 1997 to present in Wiley-Blackwell
  105. Oral health (0030-4204)
   from 01/01/1996 to present in Health & Medical Complete
  106. Oral Health & Preventive Dentistry (1602-1622)
   from 2003 to present in Quintessence
  107. Oral microbiology and immunology (0902-0055)
   from 1997 to 2009 in Wiley-Blackwell
  108. Oral oncology (1368-8375)
   from 01/01/1997 to present in ScienceDirect Journals
  109. Oral oncology extra
   from 01/01/2004 to 30/11/2006 in ScienceDirect Journals
  110. Oral oncology Supplement (1744-7895)
   from 2005 to 31/07/2009 in ScienceDirect Journals
  111. Oral radiology (0911-6028)
   from 01/01/1997 to present in Springer LINK Contemporary (1997 – Present)
  112. Oral surgery, oral medicine, oral pathology, oral radiology and endodontics (1079-2104)
   from 1997 to present in ScienceDirect Journals
   journal website is http://www.ooooe.net/
  113. Orthodontics (1530-5678)
   from 2000 to present Quintessence
  114. Orthodontics & craniofacial research (1601-6335)
   from 2002 to present in Wiley-Blackwell
  115. Pediatric Dentistry (0164-1263)
   from 2 to present in journal website or AAPD
  116. Periodontology 2000 (0906-6713)
   from 1997 to present in Wiley-Blackwell
  117. Proofs (Tulsa) (0033-1236)
   from 01/06/2003 to present in Business Source Complete
  118. Quintessence International (0033-6572)
   from 1991 to present Quintessence
  119. Revista odonto ciencia (0102-9460)
   from 01/07/2008 to present in Health & Medical Complete
  120. Revue de Stomatologie et de Chirurgie Maxillo-Faciale (0035-1768)
   from 2004 to present journal website
  121. Seminars in orthodontics (1073-8746)
   from 1997 to present in ScienceDirect Journals
  122. Stomatologie (Vienna, Austria) (0946-3151)
   from 01/03/2007 to present in Springer LINK Contemporary (1997 – Present)
  123. Swedish Dental Journal (0347-9994)
   from 2007 to present SDJ website
  124. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi (1300-0292)
   from 01/03/2007 to present in website