ÜTS Çalıştayı Hakkında Bilgilendirme

TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdürü Cemil Sağıroğlu; ÜTS üzerine çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, bu sistemi 8 gruba ayırdıklarını ve toplamda 25 farklı modül oluşturduklarını açıkladı. Bizlerin de görüşlerini önemsediklerini ve önerilerimiz doğrultusunda sistemi geliştireceklerini ifade etti.

TİTCK Bilgi İşlem Daire Başkanı Eray Kaplan; ÜTS projesinin sektörler ve tüm alıcılar tarafından çok faydalı olacağını söyledi. Kaplan, UBB ile eşleşmenin 2017 yılına kadar tamamlanacağını ve o yıl sistemin işleyişe açılacağını bildirdi. Ayrıca ilk denemelere bu yılın Temmuz ayında başlanacağının altını çizdi.

TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Yazılım Geliştirme Birim Yöneticisi Ahmet Dikici ve diğer personellerin sunumlarından notlar:

Sistemde kullanıcı için iki menü var:
1. Firma kaydı

2. İmza yetkilisi kaydı

ESBİS ve MERSİS üzerinden firma ve yetkili kişi bilgileri alınıyor. Bu sayede firma onayı gibi süreci beklemeye yer kalmıyor.

Sisteme firma kaydını, firmanın imza yetkilisi yapıyor. Yabancı uyruklular için kimlik numarası yerine pasaport numarası kullanılıyor. Eğer bir firmada imza yetkilisi sayısı birden fazla ise yine MERSİS aracılığıyla bu kişilerin kayıtları oluşturulabiliyor.

ÇKYS (Çekirdek Kayıt Yönetim Sistemi) üzerinde görülen sorumlu müdür kimse, ÜTS’de de o kişinin adı çıkıyor.

Kullanıcı Grubu, firmanın sistem üzerinde kendi bünyesi içerisinde oluşturabileceği bir platform. İstenilen sayıda grup açılabiliyor. İmza yetkilisi ve sorumlu müdür, bu kısımda her türlü yetkiye sahip. Böylece sistemde her türlü ürün ve personel bilgilerini değişme, ekleme, çıkarma ve diğer uygulamalarla ilgili işlem yapma hakkında sahip oluyor. Bu iki kişi, diğer personellerin sistemde nereleri kullanabileceğini, hangi bilgilere ulaşabileceğini, sistemde hangi alanlarda yetkili ve etkin olabileceğini belirliyor. Ayrıca hangi kullanıcının hangi tarih ve saatte ne tür işlemleri yaptığı denetlenebiliyor.

Kayıtlar, UBB’den alınıp ÜTS’ye aktarılıyor. Bu aktarım için çalışmalar sürdürülüyor. Ürün kayıtları aktarılırken eklenmesi ve güncellenmesi gereken kısımlar olacak. Firmalar ya sistemdeki her ürünün kayıt alanına girip güncellemeleri tek tek yapacak ya da ürün bilgileri toplu halde UBB’den alınıp, eksiklikler giderilip, güncellenip ÜTS’ye yüklenecek.

Tıbbi cihazın sisteme işlenmesi iki dalda işleniyor. Bu iki alanın son kontrolleri imza yetkilisi veya idari yönetimde oluyor.

Cihaz belge bildirimi ekleme:

Belge eklemek için gerekli bilgiler girilip doküman ekleniyor. İlgili yönetmelikler seçilerek bildirimde bulunulacak.

Tıbbi cihaz bildirimi ekleme:

Marka adı, model, referans ve katalog numarası, etiket, ürün görseli, saklama koşulları listesi, ithalat bilgisi, ölçü listesi, belge seçimi (imalatçı, yönetmelik vs.) gibi bilgiler sisteme girilecek. Bu alanın alt maddeleri şunlar:

1. Ürün bilgileri

2. Tıbbi cihaz bilgileri

3. Detay bilgiler

Sistem üzerinde yapılan işlemler için firmalara bildirimler ve epostalar gönderilecek.

Tıbbi cihaz satış yerleri ruhsatlandırılacak.