İstanbul Dişhekimleri Odası Ziyareti

3 Ağustos 2016 tarihinde, İstanbul Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu ziyaret edildi.
Sektörel konularda ve iki kurumun işbirliği alanları üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.