İMPLANTDER Toplantısı Gerçekleştirildi

Toplantıda yürürlüğe girecek Tıbbi Cihaz Kanunu, MDR gereksinimleri, ÜTS, sektörel sorun ve çözüm önerileri değerlendirildi.